Xidmətlər

Diaqnostika

 • Elektrokardioqrafiya (EKQ)
 • Exokardioqrafiya (EXO)
 • Radial angioqrafiya
 • Angioplastika
 • Periferik angioqrafiya
 • Kliniki testlər
 • Hematoloji testlər
 • Biokimyəvi testlər
 • İmmun-autoimmun
 • Onkomarkerlər
 • Polimeraz Zəncirvari Reaksiya
 • Genetik
 • İnfeksiyalar
 • Bakterioloji
 • Patoloji-histoloji
 • Hormonlar
 • EEQ
 • Video EEQ
 • EMQ
 • Qastroskopiya
 • Kolonoskopiya
 • Kompüter tomoqrafiyası (KT)
 • Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT)
 • Mədə-bağırsaq sisteminin müayinələri
 • Xüsusi radioloji müayinələr
 • USM
 • Rəngli doppler

Xidmətlər:

 • Hər növ anesteziya
 • Reanimasiya

Damar cərrahiyyəsi

Daxili xəstəliklər və endokrinologiya

Fizioterapiya

 • Hamiləlik və doğuş
 • Uşaqlıqda aparılan əməliyyatlar
 • Vulvada aparılan əməliyyatlar
 • Endoskopik yol ilə aparılan əməliyyatlar
 • Uşaqlıq artımında aparılan əməliyyatlar
 • Vaginada aparılan əməliyyatlar

Non-invaziv diaqnostika

İnvaziv müdaxilələr

 • Göz xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi
 • Göz dibi xəstəlikləri
 • Yenidoğulmuşlarda ROP müayinəsi
 • Ümumi diaqnostika
 • Artroskopik diaqnostika
 • Cərrahi əməlliyatlar
 • QBB xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi
 • Qulaq əməliyyatları
 • Burun əməliyyatları
 • Qırtlaq əməliyyatları
 • Boğaz əməliyyatları
 • Uşaq xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi (stasionar və ambulator)
 • Ümumdünya standartlarına uyğun təqvim üzrə bütün növ profilaktik peyvəndlərin aparılması

Psixiatriya

 • Trokal cərrahiyyə
 • Diafraqma cərrahiyyəsi
 • Kardiovaskulyar sistem, qan və limfa sistemi cərrahiyyəsi
 • Tənəffüs sistemi cərrahiyyəsi
 • Traxeya və bronxaların cərrahiyyəsi
 • Ağciyərlər və pleva əməliyyatları
 • Videotorakskopik əməliyyatlar
 • Döş qəfəsi, sternum və divarlaralığı
 • Lokal girişmələr
 • Kiçik cərrahi əməliyyatlar
 • Yırtıq əməliyyatları
 • Süd vəzi əməliyyatları
 • Qalxanabənzər vəz əməliyyatları
 • Yemək borusu əməliyyatları
 • Mədə əməliyyatları
 • Öd kisəsi və öd yolları əməliyyatları
 • Qara ciyər əməliyyatları
 • Nazik bağrısaq əməliyyatları
 • Yoğun bağrısaq əməliyyatları
 • Mədəaltı vəzi əməliyyatları
 • Peritonarxası əməliyyatlar
 • Dalaq əməliyyatları
 • Fibrorenoskop  və Perkutan yolla (Holmium lazer)
 • Prostat vəzinin adonoması təbii yolla kəsiksiz cərrahiyyəsi
 • Androloji cərrahiyyə Protez, Plastik əməlyatları kişi və qadın inkontinansı
 • Kişi sonsuluğu və cinsi zəiflik müalicəsi
 • Intubasiya
 • Süni tənəffüs aparatı vasitəsi ilə ağciyərlərin ventilyasiyasi
 • Surfaktantin yeridilməsi
 • Mərkəzi damarların (göbək arteriyasi və venası) kateterizasiyası
 • Mübadilə qan köçürülməsi
 • Fototerapiya
 • Noninvanziv həyati əhəmiyyətli orqanların monitorinqi
 • Neonatal skrininq testləri (fenilketonuriya, q6-fd və s.)
 • Endokrin pozğunluğun təyini
 • Çox az çəkili yarımçıq doğulmuş uşaqlara intensiv terapiya və sonraki qulluq